December 2016

De Banketletteractie heeft het fantastische resultaat opgeleverd van € 17.725. Het doel van deze actie is het leveren van medische zorg en een renovatie van de kleuterschool.

Aanleg CV 1996

In 1996 werd Cv aangelegd in een school dit was het eerste project wat werd gerealiseerd door de stichting.

Bad & Washuis + Kledingzaak

In 2005 werd het badhuis gerealiseerd waar mensen kunnen douchen en hun kleding laten wassen. Hier hebben wij mensen voor in vaste dienst die zorgen dat het badhuis schoon blijft en zij verzorgen de was voor de klanten. Tevens wordt in de winkel de kleding verkocht die met het jaarlijkse transport meegaat. De kleding wordt uitgezocht en geprijsd. De kleding die niet verkocht wordt gaat naar de allerarmsten. Dit gaat in samenwerking met de lokale overheid.

Tehuis voor ouderen en gehandicapten

In 2005 is het idee geboren om de ouderen en gehandicapten mensen in Teius te helpen. Na veel overleg, zijn we tot een ontwerp gekomen van een multifunctioneel gebouw wat zorg moet bieden aan de oudere en gehandicapten mensen. Inmiddels is er een start gemaakt met de bouw. Dit ging niet zonder slag of stoot. Hiervoor moest eerst een oud gebouw gesloopt worden wat de in de weg stond voor nieuwbouw. Van de sloop is het resultaat vastgelegd op de fotopagina. Daarnaast zijn er fotos gemaakt van de opbouw van de fundering. Het gebouw is, met enige vertraging, op 23 April 2010 geopend. Inmiddels draait het tehuis naar alle tevredenheid.

Renovatie gebouwen publieke dienstverlening

In 2013 is de kleuterschool gerenoveerd. Hierbij zijn alle kozijnen vervangen voor ramen met dubbel glas en kunstof. Tevens is er een renovatie uitgevoerd van de dokters praktijk. De huisartsen kunnen nu weer gebruik maken van electriciteit zonder dat dit uitvalt.

Broodproject

Jaarlijks wordt er in de winter brood verstrekt aan de allerarmste mensen. Dit project is puur gericht op het verschaffen van de eerste levensbehoeften. Dit project wordt deels gefinancierd door onze kledingwinkel en deels door een donatie vanuit Nederland.

Kinderopvang

Na de oplevering van het verzorgingstehuis zijn wij met een onderzoek gestart om de zeer arme kinderen en gehandicapten kinderen te ondersteunen. De groep valt helaas buiten de samenleving en heeft weinig voorzieningen zoals wij dat in Nederland kennen. Na de fantastische resultaten kunnen wij u melden dat we voorlopig doorgaan met het ondersteunen van dit project. Update september 2014: inmiddels draait de kinderopvang voor de gehandicapte kinderen al weer enige tijd. Ouders en kinderen zijn blij met de vooruitgang. Dromen van ouders, zijn door de hulp, uitgekomen. Bovendien blijkt dat gehandicapte kinderen ook talenten hebben die op eenvoudige wijze ingezet kunnen worden. Update september 2013: Begin september is weer een delegatie van het bestuur naar Teius geweest om de voortgang van de kinderopvang te bespreken. Met de gemeente is nu een overeenkomst waarin zij een deel van de exploitatielasten voor hun rekening nemen. Tijdens het bezoek is er een bijeenkomst geweest met de kinderen, ouders, medewerkers kinderopvang en andere stakeholders. Uit alle reactie blijkt dat de dienstverlening in een behoefte voorziet waarbij er zichtbaar resultaat geboekt wordt op het sociale leefniveau van de betrokken kinderen, ouders en familie.

Ondersteuning hulpdiensten

Het materiaal van de brandweer in Teius is sterk verouderd. De komende tijd zijn wij bezig om geld in te zamelen voor een nieuwe brandweer auto. In april 2016 is de brandweerauto gebracht door vrijwilligers van het brandweerkorps Arnemuiden (stadsgewest Middelburg/Vlissingen) naar Teius gebracht.Zie de foto’s voor het resultaat. In oktober 2016 is worden (100%) gesponsorde zuurstoflessen gebracht.

Renovatie kleuterschool

Renovatie kleuterschool De kleuterschool die met uw steun is gebouwd in 2002 blijkt helaas veel lekkage te hebben. Daarom hebben we in overleg met het management besloten het dak te vervangen.