Organisatie

De missie van onze stichting is het vergroten van de leefbaarheid voor onze medemens in Teius, centraal Roemenië. Omdat de werkzaamheden nog steeds in behoefte voorzien gaat het werk onverminderd voor. In het website onderdeel projecten is hier meer over te vinden. De stichting heeft als doel geen winst te maken en kent geen beloningen toe aan bestuursleden. Het geld wordt alleen ingezet om de medemens te helpen.

Samenstelling bestuur

Om de organisatie in goede banen te leiden is er een bestuur met vertegenwoordigers van verschillende groepen binnen de Arnemuidse bevolking. Het bestuur bestaat de volgende leden, te weten:

  • Mevr. C.J. (Claudine) den Boer, penningmeester
  • Dhr. M.L. (Maurice) den Boer
  • Dhr. J.J.J. (Joost) Hirdes
  • Dhr. J.G. (Johan) Jacobse secretaris
  • Dhr. C. (Cor) de Ridder
  • Dhr. A. (Arie) Schroevers
  • Dhr. H.M. (Marcel) Voerman, voorzitter
  • Mevr. A. (Anita) Voerman-Batelaan

De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder het nummer 41114696 en heeft het ANBI keurmerk. De organisatie is ook volledig transparant in haar financiële huishouding. Klik hier voor de Jaarrekening 2020.