Broodproject

Jaarlijks wordt er in de winter brood verstrekt aan de allerarmste mensen. Dit project is puur gericht op het verschaffen van de eerste levensbehoeften. Dit project wordt deels gefinancierd door onze kledingwinkel en deels door een donatie vanuit Nederland.

Comments are closed.